Mekke

Mülk (Tabareke) Süresi Nüzul Sebebi

resim Mülk (Tabareke) Süresi Nüzul Sebebi Sûrenin tamamı Mekke-i Mükerreme?de ve Tûr Sûresinden nazil olmuştur İbnu?l-Cevzî mekkî olduğu konusunda icma olduğunu söyler[1] 13 Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun Muhakkak ki O, göğüslerin özünü bilendir İbn Abbas şöyle demiştir: ?Bu âyet müşrikler hakkında inmiştir Müşrikler, Rasulullah (sav)?ı dillerine dolayıp duruyorlardı Cebrail (as) müşriklerin dillerine do­ladıklarını ve

Abdest Neden Önemlidir?

resim Farsça âb (su) ve dest (el) kelimelerinden oluşan ve el suyu anlamına gelen abdest, belirli ibadetlerin ifasının ön şartı olan ve kendisi de ibadet mahiyetinde görülen bir nevi hükmî temizliktir. Arapça karşılığı güzellik, temizlik ve parlaklık anlamına gelen vudûdur. Fıkıhta abdest, belli uzuvları usulüne uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da eldeki su ıslaklığı