lökosit nedir

Lökositler (Beyaz Kan Hücreleri) Hakkında Bilgi

resim Lökositler (Beyaz Kan Hücreleri) Hakkında Bilgi İlk savunma hattını yapan hücrelerdir. Hedefleri: Bakteri, mantar, protozoa, virus, tümör hücreleridir. Morfoloji ve fonksiyonları birbirlerinden farklıdır. Kemik iliğinde ~ 2 haftada gelişirler. Bu sürede proliferasyon ve diferansiyasyon geçirirler. Normal insan kanında sayıları 4.000-10.000/μl kadardır. Lökopeni: Kemik iliğinde lökosit yapımı azalmış veya durmuştur. İlaçlar:  antihistaminikler, diüretikler. Radyasyon, bazı antibiyotikler

Kan ve Kan Ürünlerinin Yapımı

resim Kan hücreler ve plazmadan oluşan özelleşmiş bir bağdoku tipidir.  Bu elemanlar, kan, antikoagulan içeren bir tüp içerisinde toplanıp santrifüj edildiğinde ayrılabilir. Sedimente edilmiş eritrositler (kırmızı kan hücreleri) kan hacminin yaklaşık %45’ini oluşturur.  Eritrosit hacminin bu yüzdesine hematokrit denir.  Eritrosit seviyesinin hemen üzerinde bulunan beyaz-gri renkli örtü (buffy coat) tabakası lökositleri (beyaz kan hücreleri) ve trombositleri