resim Formül Lökosit Deneyi Yapımı Öğrenme hedefi: Öğrenci, önceden hazırlanmış ve boyanmış kan yayma preparatında lökosit tiplerini tanıyabilmeli, sayabilmeli ve yorumlayabilmelidir. Gerekli malzemeler: * Önceden hazırlanmış ve boyanmış kan yayma örneği * Sedir yağı Yapılacak işlemler: 1- 1- Sayım yapılacak lamın üzerine 1 damla sedir yağı damlatılır ve mikroskop altında immersiyon objektifinde incelenir. 2- 2- Sayım