resim Kromozomlar Hakkında Bilgi Kromozomlar ilk defa 1840 yılında botanikçi Hofmeister tarafından Tradescamia bitkisinin polen ana hücrelerinde görülmüştür. 1888 yılında Vvaldeyer tarafından da kromozom ismi verilmiştir. Yaşamın sürekliliği kromozomların devamlılığına dayanır. Hiçbir zaman yeniden yapılmazlar ya eskiden varolan kormouzomun bölünmesinden ya da tamamlama sentezleri ile yapılırlar. Her canlıda kromozomların şekli farklı olmasına karşın, aynı türde aynı