Konjonktiva Tümörleri

  • Sağlık Köşesi

    Göz Tümörleri Hakkında Bilgi

    Göz Tümörleri Hakkında Bilgi Konjonktiva Tümörleri Skuamöz hücreli karsinoma insitu (Bowen) Skuamöz hücreli karsinom Mukoepidermoid karsinom Malign melanom Uveal Melanomlar: İntraokuler maligniteler içinde en sık görülenidir. Deri dışı MM görülme insidansı: 100000’de 0,7’dir. Deri dışı MM’ların %80’ini oküler MM oluşturur. İris,silier…

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>