resim Kırım tatarcası yıllar boyunca varlığını korumuş ve benliği sürdürmüş olan eski yegane dillerdendir ve bu dil çok uzun zamandır çok sayıda insan tarafından kullanılmıştır. Kırım Tatar Türkçesi Kırım Tatar Türkçesi veya Kırım Tatarca (Qırımtatarca), Kuzeybatı Türkçesi lehçelerindendir. Ana unsurlarını Kıpçak lehçesinden almış başka lehçelerle de etkileşimde bulunmuştur. Osmanlı Devleti ile olan sıkı ilişkileri olan Kırım