resim Kanuni Sultan Süleyman, Topkapı sarayında ağaçların dibinde çokça görülen karıncaları imha etmek için kireç kullanılması yönünde bir tavsiye alır. Acaba bu uygun olur mu diye, kendisi de önemli bir şair olan Kanuni, bir beyit ile sorar dönemin şeyhülislamı Zenbilli Ali Efendiye: Dırahtı ger(meyve ağaçlarını) sarmış olsa karınca, Zarar var mı karıncayı kırınca? Şeyhülislam cevabı yine