resim ÇÖZÜMLÜ TEST 1. I- 16 gram oksijen gazı 3,01.1023 tane He gazı 6 gam C içeren CO2 gazı yukarıdaki gazların N.Ş.A.’ da kapladıkları hacim hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir ?(C=12 O=16) A)I>II>III B) I=II>III C) I=II=III D) II>III>I E) I=III>II Çözüm : I- n=16/32 = 0,5 mol 0,5. 22,4 = 11,2 litre 3,01.102376,02.1023=0,5 mol 0,5.22,4