Karınca

Karınca ve Kanuni Sultan Süleyman Kısa Bir Anı

resim Kanuni Sultan Süleyman, Topkapı sarayında ağaçların dibinde çokça görülen karıncaları imha etmek için kireç kullanılması yönünde bir tavsiye alır. Acaba bu uygun olur mu diye, kendisi de önemli bir şair olan Kanuni, bir beyit ile sorar dönemin şeyhülislamı Zenbilli Ali Efendiye: Dırahtı ger(meyve ağaçlarını) sarmış olsa karınca, Zarar var mı karıncayı kırınca? Şeyhülislam cevabı yine

Karıncalar Konuşur mu?

resim 1400 yıl önce Peygamber Efendimize (asm) indirilen Kuranın Allah?ın kelamı olduğunu ispatlayan pek çok mucizevi özelliği var. Bu özelliklerden biri, ancak 20. ve 21. yüzyıl teknolojisiyle eriştiğimiz bazı bilimsel gerçeklerin 1400 yıl önce Kur?an?da bildirilmiş olması. Ses teknolojisindeki gelişmeler sayesinde, karıncaların kendi aralarında konuştuğunun bilim adamları tarafından keşfedilmesi de bunlardan biri. Karıncaların bu özelliğine dikkat