Kanuni Sultan süleyman

Muhteşem Süleymandan Rodos Seferi

resim Rodos?un Fethi Kanunî Sultan Süleyman Hanın, Rodos şövalyelerinin elindeki Rodos ada ve şehrini, 29 Aralık 1522?de ele geçirmesi. Anadolu?nun güneybatısında bulunan Rodos Adası, ilk olarak 672?de, Emevîler zamanında, Bizanslılardan alındı. Ada, 680?de tekrar Bizanslılara geçti. Daha sonra Akka?dan kovulan Hospitalier şövalyeleri, buraya yerleştiler (1291). Hıristiyanların en kuvvetli ileri karakolu oldu. Anadolu ve Mısır?a yönelik Haçlı

Estergon Kalesinin Alınması

resim Estergon?un Fethi 10 Ağustos 1543?te, Macar Krallığının en önemli şehrinin, Osmanlılar tarafından zaptı. Estergon şehri, Budin?in 45 km kuzeybatısında, Tuna kıyısında Vaç dirseğinin kuzeyinde yer almaktadır. Onuncu yüzyılın sonlarında Hıristiyanlığı benimseyen Macar Krallığının başkenti oldu (996). Dördüncü Kral Bela, 12. yüzyılın ortalarında, başkenti Budin?e taşıdı ise de, şehir, dînî merkez olma hüviyetini devam ettirdi. Taç

Karınca ve Kanuni Sultan Süleyman Kısa Bir Anı

resim Kanuni Sultan Süleyman, Topkapı sarayında ağaçların dibinde çokça görülen karıncaları imha etmek için kireç kullanılması yönünde bir tavsiye alır. Acaba bu uygun olur mu diye, kendisi de önemli bir şair olan Kanuni, bir beyit ile sorar dönemin şeyhülislamı Zenbilli Ali Efendiye: Dırahtı ger(meyve ağaçlarını) sarmış olsa karınca, Zarar var mı karıncayı kırınca? Şeyhülislam cevabı yine
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>