resim Yüce Allah’ın af ve merhametine sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme hemen her müminin temel gayesidir. İşte mübarek gün ve geceler, bu gayeye erişme imkanı veren müstesna zaman dilimleridir. Bu kutlu anlarda, dini ve sosyal hayatımıza farklı bir perspektiften bakarak olumlu ve olumsuz yönlerimizi gözden geçirme imkanını elde ederiz. Akıp giden zamanın önemli