kanama bozuklukları

Antikoagülanlar ve Kanama Bozuklukları

resim Antikoagülanlar ve Kanama Bozuklukları  Antikoagulanlar İn-vivo kullanılanlar Yavaş etkililer: Pıhtılaşma faktörlerinin sentezinde etkili olan K vitamini antagonisti maddelerdir. K vitaminine bağımlı sentezlenen Faktör II, VII, IX ve X’ un sentezi bozulur. Bu nedenle etkilerinin ortaya çıkması uzun süreyi alır. Bunlar kumarin grubu ilaçlardır. Oral antikoagulan da denilen bu ilaçlar ağız yoluyla kullanılır. Aspirin: Düşük dozlarda

Hemostaz ve Kanama Bozuklukları

resim Hemostaz ve Kanama Bozuklukları Hemostaz: Kanamanın durdurulmasıdır. Hemostaz süreci trombosit, endotel ve pıhtılaşma sistemleri ile bunları düzenleyen mekanizmaların düzenli çalışması sonucu ortaya çıkan bir dizi fizyolojik reaksiyondur. Hemostazı sağlayan sistemler 1)Damar sistemi 2)Trombosit sistemi 3)Pıhtılaşma sistemi Primer hemostaz: Kan damarlarının ve trombositlerin yaralanmaya verdiği yanıttır. Damarlarda vazokonstriksiyon olur. Damarın subendoteliyal konnektif dokusuna trombositlerin adezyonu olur.
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>