resim Kalp Hizasının Altında Kalan Venler ALT TARAF VENLERİ, V. CAVA INFERIOR Alt ekstremitenin yüzeyel venleri: Derinin hemen altında, yüzeyel fascia’nın iki yapraği altinda bulunurlar. Vena saphena magna ve parva büyük yüzeyel venlerdir. Ayak sırtında oluşan arcus venosus dorsalis’ten başlarlar. V. saphena magna: Vücudun en uzun venidir. Koroner arter bypass ameliyatlarında graft olarak kullanılır. Lig. inguinale’nin