kalbin sinirsel kontrolü

Koroner Kan Akımı Hakkında Bilgi

resim Koroner Kan Akımı Hakkında Bilgi Koroner arterler, aortun başlangıcında semilunar kapakların biraz yukarısından sağ ve sola ayrılır. İnsanların %50’sinde sağ koroner arter: Sağ atriyum ve ventrikülün hemen tamamı, Sol ventrikülün arka yüzü ve İnterventriküler septumun arka kısmıdır. %20’sinde ise sol koroner arter miyokardı kanlandırır. %30’unda da her iki koroner arterin kanlandırdığı alan birbirine eşittir. Kalp

Bilim ve Tıpta Temel Kuramlar

resim Kalbin Sinirsel Kontrolü; Parasempatik kontrol ve etki: Parasempatik kontrol vagus siniri ile gerçekleştirilir. Vagal sinir uçları kardiyoinhibitör merkezden köken alan vagus siniri aracılığıyla direkt olarak kalbin SA ve AV düğümlerine gider ve bu uçlardan asetilkolin (Ach) salgılanır. Asetilkolin Sinoatrial düğümün ritmini ve uyarıların ventriküllere geçişini yavaşlatır. Sonuçta parasempatik uyarılma ile kalp hızını yavaşlatır. 18. ve