kalbi hızlandıran nedenler

Kalp Kasılma Gücü ve Çalışmasının Düzenlenmesi

resim Kalp Kasılma Gücü ve Çalışmasının Düzenlenmesi Kalp Kasılma Gücü ve Çalışmasının düzenlenmesinde İntrensek ve Ekstrensek Faktörler Kalbin Çalışmasını Düzenleyen Faktörler: 1-  İntrensek kontrol mekanizmaları **Heterometrik otoregülasyon : kas lifinin boyu değişerek (Starling yasası) **Homeometrik otoregülasyon : kas lifinin boyu değişmeden (frekans artar) 2- Ekstrensek kontrol mekanizmaları **Sinirsel : Parasempatik (kardioinhibitör sistem) , vagus Sempatik sinirler

Kalp Atım Sistemi Fiyolojisi

resim Kalp Atım Sistemi Fiyolojisi Kalp Kasılma Gücü ve Çalışmasının düzenlenmesinde İntrensek ve Ekstrensek Faktörler Kalbin Çalışmasını Düzenleyen Etkenler: 1-  Entrensek denetim düzenekleri Heterometrik özdüzenlenme: Kas lifinin boyu değişerek (uzunluk-gerim bağıntısı: Starling yasası) Homeometrik özdüzenlenme: Kas lifinin boyu değişmeden (kasılma frekansı artar) 2- Ekstrensek denetim düzenekleri Sinirsel : Parasempatik (kardiyoinhibitör dizge) , vagus: Sempatik sinirler (kardiyoakseleratör