resim Jean Cocteau Kendini başkalarından daha az akıllı kabul et, ama öyle olma Joubert Deha bir işe başlamak için gereklidir. Ancak o işi bitirmek için çalışmak şarttır Çocukların iyi öğütten çok; iyi örneğe ihtiyaç vardır? Helbert Von Karajan Bütün amaçlarına ulaştığını öne süren kişi; amaçlarını yeterli düzeyde seçmemiş demektir.