resim Damar ve Dokular Arası Madde Alışverişi Plazma ve İnterstisyel Arasında Sıvı ve Madde Alışverişinin Biyokimyasal Düzenlenmesi Vücudun su ve elektrolit dengesinin sürdürülmesi Plazma ve Dokulararası (İnterstisyel) Sıvı Değişimi ile sağlanır. Hücreler tarafından kullanılan ya da oluşturulan oksijen, karbondioksit, su ve tuz gibi maddeler ve hücrenin metabolizma artıkları, dolaşım sistemi ile taşınır. Bu nedenle de dokulararası