resim Şekildeki gibi bir top aşağıya doğru giderken ivmesi ve hızı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir. a) Hızı artarken ivmesi azalmaktadır. b) Hızı azalırken ivmesi artmaktadır. c) İkiside artmaktadır. d) İkiside sabit kalmaktadır. e) İkiside azalmaktadır. Cevap:Cevap a şıkkıdır. Top aşağıya doğru hareket ederken hızı artmaktadır, ivmesi ise eğimin derecesine göre değişmektedir. Şekilde görüldüğü gibi cisim en başta eğimi yüksek