ısı

Fizik Kurallarına Göre Devridaim Makinası

resim Hiçbir müdahale olmadan kendi kendine sonsuza dek ya da en azından % 100 verimle çalışabilecek makine. Böyle bir makine yapmak için birçok kimse yıllarca çalışmış ama gerçekleşmesi hep hayal olarak kalmıştır. Çünkü devridaim makinesi gerçekte fizik yasalarına aykırıdır. Kuramsal olarak üç türlü devridaim makinesi düşünülebilir. Birincisi, dışardan enerji verilmeden iş yapan ve verimi % 100’ü

Isı Sıcaklık Konu Anlatımı

resim Isı ve Sıcaklık ISI : Bir madde moleküllerinin sahip olduğu potansiyel enerjileri ile kinetik enerjilerinin toplamıdır. Isı bir enerjidir. SICAKLIK : Bir maddenin moleküllerinin ortalama kinetik enerjisidir. Enerji değildir. aralarındaki farklar aşağıdaki gibidir. ISI Enerjidir. Kalorimetre kabıyla ölçülür. Birimi Cal Joule’dur. SICAKLIK Enerji değildir. Termometre ile ölçülür. Birimi 0C0K veya 0F’dır. Termometre çeşitleri ve Özellikleri:
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>