resim Mengücekler (1072-1228) Alp Arslan?ın komutanlarından emir Mengücek, Erzincan ve Kemah çevresini fethederek bu devletin temelini atmıştır. Beylik hakkındaki ilk bilgiler oğlu İshak zamanında başlar (1118-1142). Danişmentlilerin hâkimiyetini tanıyan İshak?ın ölümünden sonra devlet iki kola ayrıldı (1142). Oğullarından Davud Erzincan ve Kemah?a; Süleyman ise Divriği?ye hakim oldu. 1-Erzincan-Kemah Kolu; Şebinkarahisar?ı da içine alan bu kol, Alaaddin