resim İdrarın Kimyasal Özellikleri ve Yorumlanması İdrar analizleri İdrar stripleri ile yapılır (en yaygın teknik), tek bir striple idrarın yaklaşık 10 ayrı kimyasal özelliği ve fiziksel bir özellik olan özgül ağırlık belirlenebilir. Bunlar : pH, protein, glukoz, keton, bilirubin, kan, ürobilinojen, nitrit, lökosit esteraz ve özgül ağırlık (dansite)’tır. Taze ve iyice karıştırılmış (santrifüj edilmemeli) idrar örneğine