hücre zarı

Hücre Zarı Hakkında Detaylı Bilgi

resim Plazma zarı tüm hücresel zarlar arasında en detaylı çalışılmış oranıdır. Memeli kırmızı kan hücrelerinin (eritrosit) plazma zarları, zar yapısının incelenmesinde özellikle yararlı olmuştur. Memeli eritrositleri nükleus ve iç zarlara sahip olmadıkları için, biyokimyasal analizler için saf plazma zarlarının izole edilebileceği bir kaynak oluştururlar. Geçmişten günümüze zar kavramlarına baktığımızda 1925 yılında ortaya çıkan Gortel ve Grendel

Ökaryot ve Prokaryot Hücre Karşılaştırması

resim PROKARYOT HÜCRE İLE ÖKARYOT HÜCRE ARASINDAKİ FARKLAR Elektron mikroskobunun geliştirilmesiyle birlikte, biyologlar hücre içi yapıları inceleme fırsatı buldular. Bu araştırmalar sonunda canlılar aleminde iki temel hücre tipi olduğu ortaya çıktı: prokaryotik ve ökaryotik hücre. Yapısal olarak daha basit olan prokaryotik hücre yapısı sadece bakterilerde bulunur. Diğer bütün organizmalar yani protista, fungi (mantarlar), bitkiler ve hayvanlar,