hücre

Fizyoloji Bilimi Hakkında Bilgi

resim Fizyoloji, (Yunanca; ?????, physis, “doğa, köken, origin”; ve ?????, logos, “nizam” sözcüklerinden doğal şeylerin kuralları anlamında), canlıların mekanik, fiziksel ve biyokimyasal fonksiyonlarını ve sistemlerinin işleyişini inceleyen bilim dalı. Fizyolojiyle ilgilenen bilim adamlarına “fizyolog” denir. Fizyoloji genellikle bitki fizyolojisi ve hayvan fizyolojisi olarak ikiye ayrılarak incelense de, fizyolojinin kuralları hangi canlının çalışıldığına bakılmaksızın evrenseldir. Örneğin, maya

Anatomi Hakkında Detaylı Bilgi

resim ANATOMİ NEDİR? Canlılar, hücre adı verilen en küçük yapısal birimlerin, çok karmaşık fonksiyonları yerine getirebilecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşmuşlardır. Hücre, gözle görülemeyecek kadar küçüktür ve çevresi yarı geçirgen bir zarla kuşatılmış durumdadır. Hücreye şeklini veren sitoplâsma gerekli yaşamsal öğeleri içeren, yarı sıvı bir maddedir. Aynı görevdeki hücrelerin kümelenmesi ile dokular; farklı dokuların belirli bir

Ökaryot ve Prokaryot Hücre Karşılaştırması

resim PROKARYOT HÜCRE İLE ÖKARYOT HÜCRE ARASINDAKİ FARKLAR Elektron mikroskobunun geliştirilmesiyle birlikte, biyologlar hücre içi yapıları inceleme fırsatı buldular. Bu araştırmalar sonunda canlılar aleminde iki temel hücre tipi olduğu ortaya çıktı: prokaryotik ve ökaryotik hücre. Yapısal olarak daha basit olan prokaryotik hücre yapısı sadece bakterilerde bulunur. Diğer bütün organizmalar yani protista, fungi (mantarlar), bitkiler ve hayvanlar,

Agora Nedir? Aglütinasyon Nedir?

resim Agora Nedir? Eski Yunan kentlerinde ve Anadolu sitelerinde siyaset ve ticaret işlerinin görüşülüp konuşulduğu, çevresi revaklı alan ve çarşı yeri.Roma kentlerinde aynı işlevi forum görüyordu.Eski sitelerde buralar,toplum yaşamının merkezi durumundaydı.Agora genellikle ortaklaşa kullanılan bir çeşmenin ya da kuyunun çevresini kaplardı.Çevresinde ayrıca kamu işlerine ait binalar,kahramanların heykelleri ve tapınaklar bulunurdu.Ünlü agoralardan Atina Agorası?nın çevresi agaçlarda donatılmış