resim Erkekte Kısırlık Nedenleri Nelerdir? İNFERTİLİTE (kısırlık) İnfertilite, korunma olmaksızın, 1 yıl süreyle muntazam cinsel birleşmeye rağmen gebeliğin oluşmaması şeklinde tanımlanabilir. Genelde semende spermatazoanın bulunmaması (azospermi) veya spermatazoanın az sayıda oluşu (oligospermi) şeklinde tanımlanır. Erkek infertilitesinden, aşağıda 3 grub altında toplanmış hastalıklardan birisi sorumlu tutulmaktadır. Pretestiküler nedenler: Bunlar endokrin hastalıklardan oluşur ve en sık karşılaşılanı hipopituitarizmdir.