resim Kalsiyum Metabolizması ve Hastalıkları (Metabolik Kemik Hastalıkları) Böbreklerde Ca++ Geri Emilimi: %80 proksimal tübül ve Henle kulpundan olur. Na bağımlı, PTH’den bağımsız bir olaydır. Furosemidle engellenir. %20 distal tübülden olur ve bu PTH bağımlıdır. Tiazidler ve Vit D bunu arttırırken Kalsitonin azaltır. Böbreklerde Ca++ Atılımını Arttıran fakötler: PTH, GH, Mg++ ve Kortizoldür. Gis Kalsiyum Emilimi