resim Merkezi Sinir Sistemi Doğumsal Anomaliler Santral Sinir Sistemi Embriyolojisi SSS ektoderm kökenli 3. Haftada nöral plak, 4. Haftada nöral tüp ve Aynı dönemde nöral krest oluşumu şeklindedir.  Nörol krest;  Dorsal kök ganglionları, Kranial sinir ganglionları, Otonomik ganglionlar, Schwann hücreleri ve Melanositleri oluşturmaktadır. Nöral tüp  Santral sinir sistemi, beyin ve medulla spinalis ve Periferik sinir sistemini