resim Hematopoetik Organların Histolojisi Hakkında Bilgi HEMATOPOEZ GELİŞİM SIRASINDA HEMATOPOEZ BÖLGELERİ İntra uterin hematopoez, yolk kesesinde bulunan hematopoez adacıklarında birinci trimester sürecinde başlar. Hemangioblastdan farklılaşan adacıklar, hem hematopoietik hem de endotel hücrelerin öncülleridir. Fetal hematopoez ikinci trimesterden sonra karaciğer ve dalakta devam eder. İntrauterin hayatın yedinci ayında, kemik iliği hematopoezin gerçekleştiği primer doku olarak görülür ve