resim Diyabetik Ayak Enfeksiyonlarının Antimikrobiyal Tedavisi Diyabetik Ayak Enfeksiyonlarının tedavisi enfeksiyonun önlenmesi ve enfeksiyon varsa amputasyonun önlenmesi ilkesine dayanır. Diyabetik yara eğer enfekte ise etkenin belirlenmesi ve hızlı olarak antimikrobiyal tedavinin başlatılması gereklidir. Eritemin artması, pürülan akıntı, sistemik enfeksiyon bulguları ve enfeksiyonu gösteren laboratuvar parametreleri antibiyotik tedavisi için bakılması gereken parametrelerdir. Diyabetik Ayak Enfeksiyonunda Klinik Sınıflama