resim Hasta Görüşmesi Detaylı Anamnez Alma Hastanın Adı ve Soyadıyla birlikte görüşmenin yapıldığı tarih en başa yazılır. Hastann yaşı, doğum yeri, mesleği, medeni durumu ve adresi burada sorulur. Daha sonra ise Ana Şikayetleri ve Şikayetlerinin Özellikleri(Başlangıcı, sıklığı sürekliliği vb.) sorulur. Bu kısım olabildiğince detaylandırılarak hastalığa dair ipuçları elde edilmelidir. Öz Geçmişi: Bu kısımda hastaya geçirdiği hastalıklarının