hakkında bilgi

Cilt Hastalıkları Hakkında Bilgi

resim Cilt Hastalıkları Hakkında Bilgi Epidermal ağırlıklı yangısal hastalıklar 1.İntersellüler ödem: Spongiotik dermatitler    a.Akut       b.Kronik 2.Epidermal hiperplazi: Psoriazis 3.Epidermal hücre nekrozu: Eritema mültiforme   a.Stevens-Johnson sendromu   b.Toksik epidermal nekrolizis 4.Liken Planus Eritema Mültiforme: Az görülen, kendiliğinden gerileyen bir hastalıktır. Sitotoksik reaksiyon sonucu yaygın epitel hücre dejenerasyonu ile karakterlidir. Her yaşta görülebilir. Etiolojisinde: Enfeksiyonlar: Herpes simpleks, mikoplazma,

Deride Yara Oluşturan Hastalıklar

resim Deride Yara Oluşturan Hastalıklar Yara oluşturan lezyonlar Doku bütünlüğünün kaybı Fiziksel etkenler: Yaralanmalar (künt, kesici-delici), Yanık ve donuklar ve Cerrahi girişimler Enfeksiyonlar: Viral, Bakteriyel, Mikotik ve Paraziter Dolaşım bozuklukları: Bacak ülserleri ve Bası yarası Deride yara iyileşmesi Hasarlanan dokunun temizlenmesi: Yangısal reaksiyon-fagositler Bağ dokusu ve parankim(ter bezi duktusu ve kıl follikül bazal h.) hücrelerinin çoğalması

Merkezi Sinir Sistemi Kanserleri Hakkında Bilgi

resim Merkezi Sinir Sistemi Kanserleri Hakkında Bilgi Ependimom Fibriler zeminde (pembe glial zemin) gelişir. Düzgün oval-yuvarlak nukleuslu hücreler görülür. Damarlar etrafında hücresiz fibriler bir zon çevreleyen hücreler (pseudorozet) izlenir. Oligodendrogliom Fibriler zeminde (hastanın beyin dokusu) değişken hücresel alanlar ( hücrelerin az olduğu alanlar beyin dokusu invazyonunun daha belirgin olduğu infltratif odaklar) görülür. Düzgün oval-yuvarlak nukleuslu hücreler

Dejeneratif Hastalıklar Hakkında Bilgi

resim Dejeneratif Hastalıklar Hakkında Bilgi Primer gri cevherde ilerleyici nöron kaybı görülür. Sekonder beyaz cevherde değişiklikleri görülür. Genel özellikleri: Nöronların hastalıklarıdır. Seçici olarak bir veya daha çok fonksiyonel sistem tutulur. Ortak bir hastalık etkeni saptanamaz. Nöropatolojik bulgular değişkendir. İntrasellüler veya ekstrasellüler anormal protein birikimleri görülür. Alzheimer: tau proteini – nörofibriler düğüm ve Parkinson: alpha-synuklein – Lewy cismi

Deri Hastalıkları Hakkında Bilgi

resim Deri Hastalıkları Hakkında Bilgi Normal Deri Fonksiyonları: Vücut bütünlüğünü sağlar. İncitici etkenlere karşı korur. Sıvı-elektrolit dengesi sağlarlar. Isı regülasyonu sağlarlar. Su geçirmez. UV ışınlarını absorbe eder. D vitamini metabolize eder. Duyusal uyarımları alır. Kozmetik fonksiyon görür. Mikroorganizmalara karşı bariyer oluşturur. Karbonhidrat ve yağ deposudurlar. Epidermis keratinosit (Bazal, Spinal, Granüler, keratin), melanosit, Langerhans hücresi, sinir uçları, Merkel hücresi içerir.

Büllü Hastalıklar Hakkında Bilgi

resim Büllü Hastalıklar Hakkında Bilgi Bül oluşumları: İntraepidermal (Subkorneal ve Suprabazal) ile Subepidermal şeklindedir. Bül Oluş Mekanizmaları:  Epidermal: Spongioz-vezikül –Akantoliz –Bazal hücre dejenerasyonu –Epidermal nekroz , Bazal membran bölgesi ve Dermaldir. Pemfigus Vulgaris Klinik: ileri yaş, Normal görünümlü deride: gevşek, çevreye doğru genişleyen ve derinin soyulmasına yol açan büller mevcuttur. Yüz, saçlı deri, göğüs ön bölümü, katlanma

Santral Sinir Sistemi Tümörleri Hakkında Bilgi

resim Santral  Sinir Sistemi Tümörleri Hakkında Bilgi İntrakranial tümörler 100.000’de 10-17, İntraspinal tümörler 100.000’de 1-2, Primer tm %70, metastaz %30, Çocuklarda infratentorial yerleşim %70 ve Erişkinlerde supratentorial yerleşim %70’tir. Benign görünümlü olup prognozu kötü olabilir. Beyin sapındaki tm’ler benign bile olsa ex sebebidir. Genelde infiltratif – rezidüel tm sık – nüks sıktır. BOS ve meninksler yolu

Serebrovasküler Hastalıklar Hakkında Bilgi

resim Serebrovasküler Hastalıklar Hakkında Bilgi 3. sıklıkta ölüm nedenidir. Mortalite ve morbiditesi en yüksek nörolojik hastalıklar grubudur. SVH kan damarlarının patolojik değişimlerinin neden olduğu her türlü beyin hastalığı için kullanılan terminolojidir. İnme semptomların ani başladığı durumlarda klinik olarak kullanılan bir terimdir. HİPOKSİ, İSKEMİ, İNFARKTÜS KANAMA HİPERTANSİF SVH HİPOKSİ, İSKEMİ, İNFARKTÜS: Sürekli ve kesintisiz O2 gereksinimi olur. Normal

Yumuşak Doku Tümörleri Hakkında Bilgi

resim Yumuşak Doku Tümörleri Hakkında Bilgi Epitelyal organlar, beyin, retiküloendotelyal sistem ve iskelet sistemi dışında kalan dokuları kapsar: iskelet kası, yağ dokusu, bağ dokusu, damar ve periferik sinirleri kapsar. Görülme insidansı: Benign YDT için 3/1000 ve Malign YDT için 3/100000’dür. Tüm malign tümörler içinde % 0,8 oranındadır. Kansere bağlı ölümlerin %2’sini oluşturur. Beş yıllık sağ kalım

Santral Sinir Sistemi Travmaları Hakkında Bilgi

resim Santral Sinir Sistemi Travmaları Hakkında Bilgi Beyin diğer visseral organlardan farklı konumdadır. Beyin dokusunun sınırlı iyileşme kapasitesi vardır. Frontal lobta sessiz kalabilecek büyüklükteki bir lezyon beyin sapında ölümcül olabilir. Dış bulgular olmasa bile şiddetli beyin hasarı olabilir. Kafa travması Gelişmiş ülkelerde 45 yaş altı ölümlerin sık görülen sebebini oluşturur. Travmaya bağlı ölümlerin %30’unu oluşturur. Trafik
Kameralı Sohbet