hakkında bilgi

Lenfatik Damarların Histolojisi Hakkında Bilgi

resim Lenfatik Damarların Histolojisi Hakkında Bilgi Lenfatik kapillerler doku aralıklarında ağlar yaparlar ve kan kapillerlerinin yanında ucu kapalı genişlemiş tüpler (kör tüpler) şeklinde başlarlar. Lenfatik kapillerler doku sıvısı olan lenfi toplarlar. Kas kasılmaları, sıkı bağlantıları olmayan lenfatik endotel hücrelerinin aralarını açarak, proteinler (albumin) ve büyük moleküllerin girişine, sonra da doku basıncı yoluyla iki ana dal (trunkus)

Ven (Toplardamar) Histolojisi Hakkında Bilgi

resim Ven (Toplardamar) Histolojisi Hakkında Bilgi Venler Kapasite ya da Depo damarlarıdır. Venöz sistem, kapiller yatağın sonundan, bir postkapiller venül ile başlar, bu yapısal olarak kesintisiz kapillere benzer, fakat lümeni daha geniştir. Kan hücrelerinin dokulara diyapedez denen bir mekanizmayla geçişinde tercih edilen bir yer olan postkapiller venüller, bazal lamina ve kollajen lifler ve fibroblastlardan oluşan adventisya

Kapiller (Kılcal Damar) Histolojisi Hakkında Bilgi

resim Kapiller (Kılcal Damar) Histolojisi Hakkında Bilgi Kapillerler madde alışverişinin yapıldığı damarlardır. Kapillerler, bazal lamina ile çevrili, yüksek derecede geçirgen, tek sıralı endotel hücrelerinin oluşturduğu oldukça ince tüplerdir. Kapillerlerin çapı 5-10 µm civarında olup, gaz difüzyonu için yeterince ince (0.5 µm) ve bir eritrositi içine alabilmek için yeterince geniştir. Mikrovasküler yatak, mikrodolaşımın yeri olup , terminal

Arter (Atardamar) Histolojisi Hakkında Bilgi

resim Arter (Atardamar) Histolojisi Hakkında Bilgi Arterler, kanı kalpten kapillerlere taşırlar. Kalbin gevşemesi (diyastol) sırasında kapillerlerde akışın sürekliliğini sağlamak için, kalbin her kasılması (sistol) sırasında pompalanan kanın bir kısmını depolarlar. Arterler üç ana katman ya da tabakadan oluşurlar; 1.Tunika intima (iç katman), 2.Tunika mediya (orta katman), 3.Tunika eksterna (dış katman) veya adventisya. Kalpten kapillerlere doğru, arterler

Koroner Arter Anatomisi Hakkında Bilgi

resim Koroner Arter Anatomisi Hakkında Bilgi A.coronaria dextra Sağ veya arka sinus aortae’dan çıkar. Semilunar kapaklar açıldığında da deliği kapanmaz (solda da aynı). Conus arteriosus ve auricula dextra arasından sağa→sulcus interventricularis posterior’un üst ucuna döner. Dalları: R.interventricularis posterior –(PDA:posterior descending artery)  (her 2 ventriküle ve rr.interventriculares septales), R.marginalis dexter, R.nodi sinuatrialis(%60), Rr.atriales, Rr.atrioventriculares ve R.coni arteriosi,

Lenf Düğümü Histolojisi Hakkında Bilgi

resim Lenf Düğümü Histolojisi Hakkında Bilgi Lenf Düğümleri lenfoid dokudan oluşmuş yuvarlak ya da böbrek biçiminde kapsüllü organlardır. Lenf damarları boyunca dizilerek tüm organizmaya dağılmışlardır. Lenf düğümleri başlıca mikroorganizmalara ve tümör hücrelerinin yayılmasına karşı organizmayı savunan ardarda dizilmiş bir seri filtre gibi fonksiyon görürler . Lenf düğümü bir kapsülle çevrelenmiştir; parankiması korteks (kabuk) ve medullaya (öz)

Kalp Histolojisi Hakkında Bilgi

resim Kalp Histolojisi Hakkında Bilgi Kalp, kanı dolaşım sistemine ritmik kasılmalarla pompalayan  kas kitlesi myocardium’ dan oluşmuş bir organdır. İki atrium ve iki ventrikül olmak üzere dört boşluklu kalbin üç tabakalı bir duvar yapısı vardır. Kalbin bölmeleri : Atrium -> septum interatriale ve Ventrikül ->  septum   interventrikulare’dir. Kalbin atriumları ventrikül boşluğuna trikuspital ve mitral valvulalar

Lenfoid Organların Anatomisi Hakkında Bilgi

resim Lenfoid Organların Anatomisi Hakkında Bilgi Dalak (Splen, Lien): Regio hypochondriaca sinistra’da yerleşmiştir. Koyu mor renkte, yumuşak ve kolayca yırtılabilen bir yapıya sahiptir. Diaphragma ile komşu yüzüne facies diaphragmatica, organlarla komşu yüzüne facies visceralis adı verilir. Bu yüz mide, böbrek ve flexura coli sinistra ile komşuluk yapar. Erişkinde ortalama ağırlığı 100-250 gr kadardır, aşırı büyümesine splenomegali

Kalp Hizasının Altında Kalan Venler

resim Kalp Hizasının Altında Kalan Venler ALT TARAF VENLERİ, V. CAVA INFERIOR Alt ekstremitenin yüzeyel venleri: Derinin hemen altında, yüzeyel fascia’nın iki yapraği altinda bulunurlar. Vena saphena magna ve parva büyük yüzeyel venlerdir. Ayak sırtında oluşan arcus venosus dorsalis’ten başlarlar. V. saphena magna: Vücudun en uzun venidir. Koroner arter bypass ameliyatlarında graft olarak kullanılır. Lig. inguinale’nin

Lenfatik Sistem Anatomisi Hakkında Bilgi

resim Lenfatik Sistem Anatomisi Hakkında Bilgi Lenf (lympha=berrak su) çoğunlukla berrak, suya benzer bir sıvıdır, bazen sarımtırak veya hafif opak olabilir.  Vücutta lenf taşıyan damarlara lenfatikler denir. Lenfatik sistem: Birçok dokuda hücrelerarası boşluktan başlayan çok küçük lenf damarları Lenf damarları boyunca yerleşmiş lenf nodülleri Sindirim kanalı duvarları (ağız, pharynx, oesaphagus, mide ve bağırsaklar), dalak ve timusta