resim Danişmentliler (1072- 1178) Sivas merkez olmak üzere Tokat, Niksar, Amasya ve Kayseri civarında kurulmuştur. Devletin kurucusu Melikşah?ın komutanlarından Danişment Gazi Ahmed Bey?dir. Rivayete göre Türkmenlere öğretmenlik yaptığı için Dânişmend Gazi diye anılan Ahmed Bey,Türkiye Selçukluları Sultanı Süleymanşah?ın ölümüyle nüfuzunu daha da artırdı. Ankara, Kastamonu, Çankırı?yı ele geçirdi. 1.nci Kılıçarslan ile beraber Haçlılara karşı savaştı ve