resim GAZLAR ? Maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. ? Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. ?Gaz molekülleri birbirine uzak olduğu için aralarında etkileşim yok denecek kadar azdır. Bu sebeple gaz molekülleri birbirinden bagımsız hareket ederler. ? Gazların hacim ve