resim Serebrovasküler Hastalıklar Hakkında Bilgi 3. sıklıkta ölüm nedenidir. Mortalite ve morbiditesi en yüksek nörolojik hastalıklar grubudur. SVH kan damarlarının patolojik değişimlerinin neden olduğu her türlü beyin hastalığı için kullanılan terminolojidir. İnme semptomların ani başladığı durumlarda klinik olarak kullanılan bir terimdir. HİPOKSİ, İSKEMİ, İNFARKTÜS KANAMA HİPERTANSİF SVH HİPOKSİ, İSKEMİ, İNFARKTÜS: Sürekli ve kesintisiz O2 gereksinimi olur. Normal