felsefe

 • Matematikçi Pisagorun Yaşamı

  Pisagor Pisagor büstü (Musei Capitolini, Roma) Tam adı Sisamlı Pisagor Doğumu M.Ö. 570 Sisam Ölümü M.Ö. 495 Metapontum Çağı Sokrates öncesi felsefe Bölgesi Batı felsefesi Okulu Pisagorculuk İlgi alanları Metafizik, müzik, matematik, etik, politika Önemli fikirleri Musica universalis, altın oran,…

 • Sembolizm Felsefesi Hakkında Bolca Bilgi

  Gurdjieff, “Objektif bilgiye ait en temel fikirlerden biri, her şeyin birliği, farklılık içindeki birliktir” dedi. Çok eski zamanlardan beri bu fikrin içeriğini ve anlamını kavrayan ve onda objektif bilginin temelini gören kişiler, bu fikri diğer insanlar tarafından anlaşılacak şekilde iletmenin…

 • Totalitarizm Felsefesi Hakkında Geniş Bilgi

  Totalitarizm kelimesinin, ona olumlu bir anlam yükleyen Mussolini tarafından icat edildiği sanılmaktadır. Mussolini, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra etkili olan merkezi otoriteye karşı yıkıcı güçler yüzünden savunmasız kalmış bir ulusun birliğini ve ulus aracılığıyla da devlette cisimleşen tarihi bir topluluk kimliğini…

 • Materyalizm Felsefesi Hakkında Geniş Bilgi

  Materyalizm (Ing. Materialism, Fr. Materialisme, Alm. Materialismus) En genis anlamiyla materyalizm varolan her ne ise tamamiyle maddi oldugunu ya da en azindan maddi olana bagli bulundugunu ileri sürer. (Materyalizm daha genel biçimiyle bütün gerçekligin temelde maddi oldugu daha özel biçimiyle…

 • Realizm Felsefesi Hakkında Detaylı Bilgi

  Felsefede varlığın insan bilincinden bağımsız ve nesnel olduğunu öne süren görüştür. Oldukça yeni bir terim olmakla birlikte, Eski Yunan ve Ortaçağ Felsefesi’nin belirli yönlerini de kapsayacak şekilde kullanılır. Bilgi kuramı açısından nesneyi özneye, bilineni bilene bağlı kılan idealizmin; kavram açısından…

 • Fonksiyonalizm (İşlevselcilik) Felsefesi

  Fonksiyonalizm (İşlevselcilik) Felsefesi William James, James B. Angell ve John Dewey gibi Amerikan filozoflarının ve eğitimcilerinin oluşturduğu ekoldür. Fonksiyonalistler, yapısalcıların görüşlerine karşı çıktılar; onlara göre bilincin ne olduğundan çok, ne için olduğunu bilmek önemlidir. Yani bilincin amacı ve işlevini bilmek…

 • Monizm (Tekçilik) Felsefesi

  Monizm (Tekçilik) Felsefenin en temel sorularından ?Varlık bir  midir yoksa birden çok mudur?? sorusuna varolan her şeyin tek bir gerçeklikten oluştuğu yanıtını veren; gerçekliğin tek bir ilkeden  türetilebileceğini ya da bu tek ilkeye indirgenebileceğini savunan; birçok enson gerçeklik bulunduğunu düşünen…

 • Felsefeci Plotinos Hakkında Bilgi

  PLOTİNOS: Milattan sonra 205-270 yılları arasında yaşamış ve Platon’un fiziğini, biraz daha farklı bir versiyon içinde yeniden öne süren, ve ögretisi sayesinde, Platon’un, Hellenistik çagda ve bu arada Ortaçağda, hem Hıristiyan felsefesinde ve hem de İslam felsefesinde etkili olmaya devam…

 • Epicure Özdeyiş, Eliot Özdeyiş, Francis Bacon Özdeyiş

  Epicure Felsefe ile uğraşma zamanımın daha gelmediğini ya da artık geçmiş olduğunu söylemek, mutlu olmanın zamanı daha gelmedi ya da artık geçti demekten farksızdır Eliot

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>