fagositoz nedir

Endositoz Hakkında Detaylı Bilgi

resim 3 çeşit endositoz vardır. Bunlar Fagositoz, Pinositoz ve reseptör aracılı endositozdur. Hücreler endositoz aracılığıyla makro molekülleri su ve suyun içinde çözünmüş maddeleri sitoplazmalarına alırlar. Endositoz plazma membranı üzerinden endositik vezikül ile erken endozom daha sonrasında geç endozom sonrası lizozimde son bulur.  Endositik vezikül oluşumu 3 aşamadan oluşur: 1-) Plazma membranında çukurlaşma 2-) Endositik vezikülün tomurcuklanması

Biyolojide Fagositozun Tanımı

resim Vücuda giren mikropların, fagositler (yutarhücre) tarafından yutularak yok edilmeleri olayı, hücreyutarlığı, gözeyutarlığı. Oldukça genel bir olay olan fagositoz, özellikle kandaki akyuvarlarda, ayrıca kökbacaklılarla kamçılılarda görülür. Üç çeşit fagositoz vardır. Makrofagositozda iri cisimcikler, mikrofagositozda çok küçük cisimcikler, ultrafagositozdaysa koloidal emeç büyüklüğündeki cisimcikler soğrulur. Fagositlerde yalancıayak bulunmayabilir. Soğrulacak cisim, çevre sitoplazmasıyla yakalanarak sarılır ve yutulur. Bu işlem