Epiglottis nedir

Larinks (Gırtlak) Anatomisi Hakkında Bilgi

resim Larinks (Gırtlak) Anatomisi Hakkında Bilgi Membrana fibroelastica laryngis: Membrana quadrangularis Plica aryepiglottica – lig. vestibulare Conus elasticus Lig. vocale – lig. cricotrachealis SES TELLERİ: Lig. vestibulare Angulus thyroideus – fovea triangularis Rima vestibularis Lig. vocale Angulus thyroideus – processus vocalis Rima vocalis (mizmar aralığı) LARYNX BOŞLUĞU CAVITAS LARYNGIS: vestibulum laryngis ventriculus laryngis cavitas infraglottica LARYNX

Epiglottis Dokusu Histoloji Preparat Resimleri

resim Epigottis’e ait histoloji yani doku bilimi incelemeleri için yapılmış mikroskop preparatlarına ait ışık mikroskobu görüntülerini Histoloji dersi uygulama sınavı için ve derslerde yardımcı olması amacıya sizin için sitemize ekledik. İlkin nedir bu epiglottis diye soracak olursanız; Epiglottis: dilcik, gırtlak kapağı manasında kullanılmaktadır. Tıp dilinde yani Latincede çokça kullanılan kelimelerdendir.   Epiglottis Histoloji Preparatı Dıştan Görünümü:  
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>