endotelin nedir

Endotel Kaynaklı Vazoaktif Bileşikler

resim ENDOTEL KAYNAKLI VAZOAKTİF BİLEŞİKLER; NO (nitrik oksid), ET (endotelin) Endotel, damar dokusu ile kan arasında bir engel oluşturmanın yanısıra, damar tonüsü ve kalp-damar sisteminin homeostazisinin sürdürülmesinden sorumludur. Biyokimyasal, fiziksel uyarılara yanıt olarak endotelden salınan, damar tonüsünü düzenleyen  vazoaktif bileşikler : **Vazodilatatörler : NO, prostasiklin (PGI2), bradikinin, endotel-kökenli hiperpolarize edici faktör (EDHF) **Vazokonstriktörler : Endotelin-1 (ET-1),   anjiotensin

Kan Dolaşımını Düzenleyen Mekanizmalar

resim Kan Dolaşımını Düzenleyen Mekanizmalar YEREL DÜZENLEME Özdüzenleme: Dokuların kendi kan akımlarını düzenleme kapasitesidir. Damar yataklarının çoğunda bulunur. Perfüzyon basıncındaki ılımlı oynamalar karşısında damarsal direncin değiştirilmesi yoluyla kan akımının görece kararlı tutulmasıdır. Böbrekler, mezenter, iskelet kası, beyin, karaciğer ve miyokardda vardır. Miyojenik kuram: Düz kasın gerilmeye verdiği entrensek kasılma yanıtıdır. Damar çeperine etkili basınç arttıkça, kas