resim Kan Akımının Yerel ve Sistematik Düzenlenmesi Endotel Hücresinin İşlevleri Kalp ve damar iç yüzeylerini kaplayan yapışmaz bir astar oluşturmak. Plazma ve h.a. sıvı arasında besin maddeleri, metabolik atıklar, sıvı geçişlerini düzenleyici geçirgenlik denetimi ile makromolekül v.d. maddelerin taşınmasını sağlamak. Parakrin ajanlar salgılayıp, komşu vasküler düz kas hücrelerinin yönetimine katılmak. Dilatörler: prostasiklin ve NO. Konstriktör: endotelin-1