resim Üst Ekstremite Derin ve Yüzeyel Venleri Üst ekstremitenin yüzeyel venleri 1.) rete venosum dorsale manus: parmaklardan başlayan vv. digitales dorsales üç adet v. metacarpalis dorsalis’i, bunlar da el sırtında rete venosum dorsale manus’u oluştururlar. 2.) v. cephalica: rete venosum dorsale manus’un radial kısmından başlar, ön kolun radial (dış) kısmında ilerler, sulcus bicipitalis lateralis’te yukarı uzanır.