elektroforez yöntemi

Elektroforez Hakkında Bilgi

resim Elektroforez, yüklü partiküllerin elektriksel bir alanda hareket etmesidir.  Uygulamadaki incelikleri nedeni ile, bir sanat olarak ta değerlendirilen, makromoleküllerden nükleik asidler, restriksiyon fragmanlarına kadar çok geniş bir uygulama alanına sahip olan bir laboratuvar tekniğidir. Böylelikle elektroforez nedir sorusunu cevaplamış olduk. Uygulama alanları Spesifik proteinlerin ayrılması, İzoenzim analizleri, İmmunelektroforez, immunfiksasyon elektroforezi ve DNA,RNA, restriksiyon fragmanlarının ayrılmasıdır. Proteinler, amfoterik

Plazma Proteinleri Ölçümü ve Yöntemleri

resim PROTEİN ÖLÇÜM ENDİKASYONLARI: Sıvı dengesi, beslenme bozuklukları Proteinler ile taşınan bileşiklerde anormal değişiklikler Ödem İmmunkompleks hastalıkları Tekrarlayan enfeksiyonlar Paraproteinemi Karaciğer hastalıkları *Faktör VII, Prealbumin, Kolinesteraz, Albumin karaciğerin sentez kapasitesini ölçmek için kullanılan proteinlerdir. Ölçüm sıklığını belirlemede t1/2 (yarılanma ömrü) çok önemlidir. Plazma Proteinlerinin Yarılanma Ömürleri: ·Prealbumin 1-2 gün ·Albumin 19-20 gün ·Alfa-1 antitripsin 4 gün ·Haptoglobin