resim Ekzositoz Hakkında Bilgi 1.) Düzenlenen Ekzositoz 2.) Yapısal Ekzositoz Granüllü endoplazmik retikulum ve golgide sentezlenen protein yapılı saygı maddeleri ve sitozolde sentezlenen protein dışı salgı maddeleri hücre dışına ekzositoz ile salgılanır. Ekzositoz ayrıca plazma membranının yenilenmesini de sağlar. Rab Proteinleri: Vezikülün plazma membranını tanımasını ve bağlanma sürecinin gerçekleşmesini sağlar. Bir sonraki kenetlenme basamağında rol oynayan