resim Lenfatik Sistem Anatomisi Hakkında Bilgi Lenf (lympha=berrak su) çoğunlukla berrak, suya benzer bir sıvıdır, bazen sarımtırak veya hafif opak olabilir.  Vücutta lenf taşıyan damarlara lenfatikler denir. Lenfatik sistem: Birçok dokuda hücrelerarası boşluktan başlayan çok küçük lenf damarları Lenf damarları boyunca yerleşmiş lenf nodülleri Sindirim kanalı duvarları (ağız, pharynx, oesaphagus, mide ve bağırsaklar), dalak ve timusta