resim Ductus Deferens testisin dış salgısı olan spermlerin, Ductus Ejakülatorius’a epididimiten taşındığı kanalın ismidir. Ductus deferensin peristaltik harekeri ve mukozasını döşeyen silyalı epitel sperm iletimini kolay hale getirir. Özellikle tıp fakültesi 2. sınıf öğrencileri için hazırlanan aşağıdaki histolojik görünümler ve preparat görünümü gerek dersler gerekse de sınav için oldukça faydalı olacaktır. Ductus Deferens Preparatı Dıştan Görünümü