resim Kayaç oluşturan yaygın bir mineral. Daha çok magnezyum içeren çözeltilerin kireçtaşına etkisiyle oluşur. Özellikle galen vb. mineraller içeren hidrotermal damarlar içine dağılmış olarak da bulunur. Kalsite benzer; ancak soğuk seyreltik hidroklorik asitte daha yavaş çözünür ve ısıtılınca hemen karbon dioksit çıkararak köpürür. Dolomitli kireçtaşları yapım işlerinde kullanılır. Dolomitten ateş tuğlası yapılır.