Diyabetik Ayak nedir

Diyabetik Ayağa Yaklaşım

resim Diyabetik Ayağa Yaklaşım Diyabetik hastaların yaklaşık %15’inde ayak ülsrasyonları görülür. Ayak ülserasyonları diyabetik hastaların en önemli hastaneye yatış nedenlerinden biridir. İyi bir yara bakımı ve düzenli bir takiple amputasyon seviyesine gelmeden tedavi etmek mümkündür. Diyabetik Ayak Fizyopatolojisi Nöropati (motor, duyusal, otonom) Vasküler yetmezlik Enfeksiyon İmmun sistem bozukluklarının izole ve kombine etkileri Otonom nöropati görülür. Yağ

Diyabetik Ayak Enfeksiyonlarının Antimikrobiyal Tedavisi

resim Diyabetik Ayak Enfeksiyonlarının Antimikrobiyal Tedavisi Diyabetik Ayak Enfeksiyonlarının tedavisi enfeksiyonun önlenmesi ve enfeksiyon varsa amputasyonun önlenmesi ilkesine dayanır. Diyabetik yara eğer enfekte ise etkenin belirlenmesi ve hızlı olarak antimikrobiyal tedavinin başlatılması gereklidir. Eritemin artması, pürülan akıntı, sistemik enfeksiyon bulguları ve enfeksiyonu gösteren laboratuvar parametreleri antibiyotik tedavisi için bakılması gereken parametrelerdir. Diyabetik Ayak Enfeksiyonunda Klinik Sınıflama

Diyabetik Ayak Patogenezi Hakkında Bilgi

resim Diyabetik Ayak Patogenezi Hakkında Bilgi Travmaya bağlı olmayan ayak amputasyonlarının %50’si diyabetiklere yapılmaktadır. Diyabetiklerin %5-15’i yaşamlarının bir evresinde ayaklarından amelyat olurlar. Diyabetiklerde ayak damar hastalığı riski 4.5 kat, gangren gelişme riski 20-50 kat fazladır. Diyabetik ayak veya amputasyon öyküsü olanlarda, ilk amputasyondan 1-3 yıl sonra %40, 3-5 yıl sonra %55 olguda diğer ekstremitede de amputasyona
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>