resim Haber Cümleleri ?Gençten bir adam geldi Elinde bir değnek vardı Demirciye uzattı? cümlelerinde bir bilgi bir haber verilmektedir Burada görülen, tanık olunan bir olay anlatılmaktadır Tutacaktı yükleminde tutacak gelecek zaman ifade etmekte- t (di) eki gelecek zamanın hikâyesini belirtmektedir ?Bunun usulü böyledir? Geniş zamanlı bir cümledir Bu zaman şimdiki ve gelecek zamanı da içine alan