resim Haber Kipleri : İş, oluş ve hareketleri bir zamana bağlayarak bildiren kipler haber kipleridir. -Di’ li (belirli , görülen) geçiş zaman : Bu kip, eylem tabanlarına -di eki getirilerek yapılır. İşin, oluşun, sözden önce greçekleştiğini ve kesin olduğunu bildirir. Kitabını al-dı-m Tatile git-tik -Miş’ li ( belirsiz) geçmiş zaman : Bu kip eylem tabanlarına -miş