detaylı bilgi

Ozmoz Hakkında Detaylı Bilgi

resim Su moleküllerinin yüksek su (düşük solüt yani yoğunluk) konsantrasyoonunun bulunduğu yerden düşük su (yüksek solüt) konsantrasyonunun bulunduğu yere net hareketidir. Farklı konsantrasyonlara sahip iki çözelti yarı geçirgen (semipermeabl) bir membranla ayrılırsa, su molekülleri daha dilüe taraftan konsantre tarafa doğru hareket etme eğiliminde olurlar. Suyun hücre içerisine ya da hücreden dışarıya ozmotik hareketi tonisiteye ya da

Difüzyon Hakkında Detaylı Bilgi

resim Tüm moleküller yüksek konsantrasyonda bulundukları bir yerden daha düşük konsantrasyonda bulundukları yere doğru hareket etme eğilimindedirler (Bir engel tarafından durduruluncaya dek). Difüzyon geçişme veya yayılma olarak da bilinir. Maddelerin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama göçüdür. Difüzyon maddelerin bütün hallerinde farklı hızda ve özellikte görülür. Difüzyon, hayvan ve bitkilerde gerçekleşen birçok doğal olayda büyük önem

Atrial Fibrilasyon Hakkında Detaylı Bilgi

resim Atrial Fibrilasyon dokuların kaotik depolarizasyonu sonucu oluşan supraventriküler taşiaritmidir. Acil servislerde en sık karşılaşılan disritmidir. Populasyonun % 1-2’sinde  karşılaşılır ve 80 yaş üstü hastaların %10’unda AF vardır. Kardiyak olmayan nedenler: Hipertiroidizm, hipokalemi, sempatomimetik kullanımı, elektrik çarpması, OSAS, pulmoner hastalıklar, alkol alımı şeklindedir. Teşhis Nasıl Konur? Hasta acil servise çarpıntı şikayetiyle gelebilir. Hastaların düzensiz ritmi vardır.

Baş Bitleri Hakkında Detaylı Bilgi

resim   Baş bitleri yani bilimsel ismiyle Pediculus Capitis Artropodlar sınıfının Pediculus Humanus grubundadırlar. Yumurta evresinden sonra 1. , 2. ve 3. Nimf safhasından sonra erişkin halini alırlar. Yaşam döngüsü insanlar arasında yakın temas ile bulaş sonucu olur. Baş biti tanısı klinik özellikleri yanı sıra bit tarağı ile ıslak tarama yöntemiyle makroskopik veya mikroskopi ile konur. 

Mikroskop Çeşitleri Hakkında Bilgi

resim Işık Mikroskopu Mikroskop, çeşitli merceklerin kullanılması ve bu merceklerin düzenlenmesi ile objelerin görüntülerinin büyütülmesine olanak veren ve biyolojik araştırmalarda sıklıkla kullanılan bir alettir. Mikroskobun bir diğer önemli işlevi, objelerin büyütülmesini sağlarken, dereceli bir şekilde büyütülen objelerin çözünürlüğünü veya netliğini de artırmaktadır. Dolayısıyla, mikroskop objelerin büyütülmesi ve aynı anda dereceli bir şekilde objelerin çözünürlüğünü artırmaktadır. Görüntü

Plasmodium Vivax Hakkında Bilgi

resim Yaşam döngüsü insan ve anofel cinsi sivri sinek arasında olan ve sıtma etkenlerinden olan bu parazit, Merozoit denilen yumurta benzeri yapılar ve Olgun şizont vasıtasıyla Genç trofozoit formuna dönüşür. Daha sonra Genç trofozoitlerden olgun trofozoitler oluşur. Ondan da genç şizont formu oluşurken daha sonra bu form da olgun şizont görünümünü alır. Bu döngüden oluşan gametositler

Trigliseridler Hakkında Geniş Bilgi

resim TRİGLİSERİTLER (YAĞLAR) Başlıca işlevleri; enerji deposu olarak görev almalarıdır. Membran lipidlerinin tersine, trigliseridler ve kolesterol esterleri tamamen hidrofobiktir; birbirleriyle ya da diğer hidrofobik moleküllerle etkileşirler ve hücre içinde büyük damlacıklar ya da sferik yapılar oluştururlar. 70 kg ağırlığında bir erkekte; 100.000 kcal trigliseridlerde,  25.000 kcal proteinlerde (kaslarda),  600 kcal glikojende ve 40 kcal glikozda olmak

Proteinlerin Yapısı ve Bağları

resim   Proteinler amid bağı ile bağlanmış amino asid polimerleridir. Proteinlerin Yapısındaki Bağlar: ÇEKİCİ GÜÇLER Kovalent bağlar Peptit bağı Disülfit bağı Kovalent olmayan bağlar Hidrojen bağı İyon bağı Hidrofobik etkileşim Van der Waals çekim gücü Hidrojen bağı: Kovalent bağlı bir hidrojen atomunun bir başka element tarafından çekilmesi ile oluşur. Hidrofobik Etki: Non-polar bir molekül su içine

Proteinlerin Saflaştırılması Hakkında Bilgi

resim   Protein fonksiyonunun anlaşılması protein yapısının en küçük ayrıntısına kadar bilinmesi ile mümkündür. Fiziksel Saflaştırma Yöntemleri: Molekül Büyüklüğüne Dayalı Yöntemler -Diyaliz -Gel Filtrasyon Kromatografisi Elektrik Yüküne Dayalı Yöntemler -İyon Değişim Kromatografisi -Elektroforez ( Kuşak elektroforezi, Disk elektroforezi, izoelektrik odaklama, immun elektroforez ) Çözünürlük Farkına Dayalı Yöntemler -İzoelektrik Çökeltme -Nötr Tuzlarda Çözündürme ve Çökeltme – Çözgenin

Kimyada Fonksiyonel Gruplar Hakkında Bilgi

resim   Fonksiyonel gruplar, bir organik moleküle spesifik kimyasal özelliklerini veren atom veya atom gruplarıdırlar. Bir organik molekülün yapısına fonksiyonel grupların ilavesi ile reaktivite sağlanır. Fonksiyonel gruplar bir molekülün fonksiyonu belirler. Daha komplike fonksiyonel gruplar C veya H (heteroatomlar) dışında diğer elementleri içerir. Bir moleküldeki fonksiyonel gruplar doymuş (alkoller, eterler, aminler) veya doymamış (karboksilik asidler, esterler, amidler)