detaylı bilgi

Büllü Hastalıklar Hakkında Bilgi

resim Büllü Hastalıklar Hakkında Bilgi Bül oluşumları: İntraepidermal (Subkorneal ve Suprabazal) ile Subepidermal şeklindedir. Bül Oluş Mekanizmaları:  Epidermal: Spongioz-vezikül –Akantoliz –Bazal hücre dejenerasyonu –Epidermal nekroz , Bazal membran bölgesi ve Dermaldir. Pemfigus Vulgaris Klinik: ileri yaş, Normal görünümlü deride: gevşek, çevreye doğru genişleyen ve derinin soyulmasına yol açan büller mevcuttur. Yüz, saçlı deri, göğüs ön bölümü, katlanma

Santral Sinir Sistemi Tümörleri Hakkında Bilgi

resim Santral  Sinir Sistemi Tümörleri Hakkında Bilgi İntrakranial tümörler 100.000’de 10-17, İntraspinal tümörler 100.000’de 1-2, Primer tm %70, metastaz %30, Çocuklarda infratentorial yerleşim %70 ve Erişkinlerde supratentorial yerleşim %70’tir. Benign görünümlü olup prognozu kötü olabilir. Beyin sapındaki tm’ler benign bile olsa ex sebebidir. Genelde infiltratif – rezidüel tm sık – nüks sıktır. BOS ve meninksler yolu

Serebrovasküler Hastalıklar Hakkında Bilgi

resim Serebrovasküler Hastalıklar Hakkında Bilgi 3. sıklıkta ölüm nedenidir. Mortalite ve morbiditesi en yüksek nörolojik hastalıklar grubudur. SVH kan damarlarının patolojik değişimlerinin neden olduğu her türlü beyin hastalığı için kullanılan terminolojidir. İnme semptomların ani başladığı durumlarda klinik olarak kullanılan bir terimdir. HİPOKSİ, İSKEMİ, İNFARKTÜS KANAMA HİPERTANSİF SVH HİPOKSİ, İSKEMİ, İNFARKTÜS: Sürekli ve kesintisiz O2 gereksinimi olur. Normal

Yumuşak Doku Tümörleri Hakkında Bilgi

resim Yumuşak Doku Tümörleri Hakkında Bilgi Epitelyal organlar, beyin, retiküloendotelyal sistem ve iskelet sistemi dışında kalan dokuları kapsar: iskelet kası, yağ dokusu, bağ dokusu, damar ve periferik sinirleri kapsar. Görülme insidansı: Benign YDT için 3/1000 ve Malign YDT için 3/100000’dür. Tüm malign tümörler içinde % 0,8 oranındadır. Kansere bağlı ölümlerin %2’sini oluşturur. Beş yıllık sağ kalım

Santral Sinir Sistemi Travmaları Hakkında Bilgi

resim Santral Sinir Sistemi Travmaları Hakkında Bilgi Beyin diğer visseral organlardan farklı konumdadır. Beyin dokusunun sınırlı iyileşme kapasitesi vardır. Frontal lobta sessiz kalabilecek büyüklükteki bir lezyon beyin sapında ölümcül olabilir. Dış bulgular olmasa bile şiddetli beyin hasarı olabilir. Kafa travması Gelişmiş ülkelerde 45 yaş altı ölümlerin sık görülen sebebini oluşturur. Travmaya bağlı ölümlerin %30’unu oluşturur. Trafik

Mitokondri Hakkında Detaylı Bilgi

resim Mitokondri Hakkında Detaylı Bilgi Mitokondri, oksijenin işlenmesi ve tüketilen gıdalardaki yağ asitleri, karbonhidrat ve proteinleri oksidatif fosforilasyon işlemiyle ATP’ye dönüştürülen kullanılabilir enerjiyi üreten organeldir. Mitokondri çift membranla çevrilidir. Çift membran iki mitokondriyal kompartman oluşturur; membranlar arası alan ve matriskten oluşur. İç membran protein oranı diğer membranlara göre daha yüksektir. %70 protein, %30 lipid ve çok

Endoplazmik Retikulum Hakkında Bilgi

resim Endoplazmik Retikulum Hakkında Bilgi Varlıkları sadece elektron mikroskopları ile belirlenebilen, hücrenin her bölgesinde bulunabilen, membran sisteminin bir parçası olan endomembran kanal sistemidir. ER, transmembran, salgılanan ve ER’de yerleşik proteinlerin katlanması olgunlaşması hücre içinde işlev gösterecekleri bölgelere taşınması bu süreçte proteinlerin kalite kontrolünden sorumlu ve bir Ca2+ deposudur. Hücreden hücreye ve hücrelerin fizyolojik etkinliğine göre kanal

Ekzositoz Hakkında Bilgi

resim Ekzositoz Hakkında Bilgi 1.) Düzenlenen Ekzositoz 2.) Yapısal Ekzositoz Granüllü endoplazmik retikulum ve golgide sentezlenen protein yapılı saygı maddeleri ve sitozolde sentezlenen protein dışı salgı maddeleri hücre dışına ekzositoz ile salgılanır. Ekzositoz ayrıca plazma membranının yenilenmesini de sağlar. Rab Proteinleri: Vezikülün plazma membranını tanımasını ve bağlanma sürecinin gerçekleşmesini sağlar. Bir sonraki kenetlenme basamağında rol oynayan

Kalp Kapak Hastalıkları Hakkında Detaylı Bilgi

resim Valvüler Kalp Hastalıkları Mitral ve Triküspit = ATRİOVENTRİKÜLER   KAPAKLAR Aort ve Pulmoner = SEMİLUNER KAPAKLAR KAPAK FONKSİYONU:  Kapakların iyi çalışması, kapakçık veya yaprakçıkların serbest hareket etme ve esnekliğine à tam açılma ve tam kapanma yeteneğine bağlıdır. Kapak stenozu: kapağın tam açılamaması ve Kapak yetmezliği: kapağın tam kapanamamasıdır. SEMİLUNAR KAPAKLAR: Diastolde kapalı olduklarında tam kapanırlarsa kapak

Kardiyomyopati Hakkında Bilgi

resim (Yukarıdaki resim dilate kardiyomyopatiye aittir.) Kalp ağırlığı veya ventrikül kalınlıklarında artış= Hipertrofi Boşlukların genişlemesi=Dilatasyon Hipertrofi ve/veya dilatasyona bağlı kalp ağırlığı veya boyutunda artış = Kardiyomegali KARDİYOMYOPATİ Farklı etiyoloji aynı morfolojiye sahip çeşitleri vardır. Tanı endomyokardial biyopsi ile konur.  Klinik, fonksiyonel ve patolojik paternler: •Dilate kardiyomyopati (%90) •Hipertrofik kardiyomyopati •Restriktif kardiyomiyopati (en nadir) Dilate Kardiyomyopati: Kas hücreleri (miyositler)