detaylı bilgi

Santral Sinir Sistemi Travmaları Hakkında Bilgi

resim Santral Sinir Sistemi Travmaları Hakkında Bilgi Beyin diğer visseral organlardan farklı konumdadır. Beyin dokusunun sınırlı iyileşme kapasitesi vardır. Frontal lobta sessiz kalabilecek büyüklükteki bir lezyon beyin sapında ölümcül olabilir. Dış bulgular olmasa bile şiddetli beyin hasarı olabilir. Kafa travması Gelişmiş ülkelerde 45 yaş altı ölümlerin sık görülen sebebini oluşturur. Travmaya bağlı ölümlerin %30’unu oluşturur. Trafik

Mitokondri Hakkında Detaylı Bilgi

resim Mitokondri Hakkında Detaylı Bilgi Mitokondri, oksijenin işlenmesi ve tüketilen gıdalardaki yağ asitleri, karbonhidrat ve proteinleri oksidatif fosforilasyon işlemiyle ATP’ye dönüştürülen kullanılabilir enerjiyi üreten organeldir. Mitokondri çift membranla çevrilidir. Çift membran iki mitokondriyal kompartman oluşturur; membranlar arası alan ve matriskten oluşur. İç membran protein oranı diğer membranlara göre daha yüksektir. %70 protein, %30 lipid ve çok

Endoplazmik Retikulum Hakkında Bilgi

resim Endoplazmik Retikulum Hakkında Bilgi Varlıkları sadece elektron mikroskopları ile belirlenebilen, hücrenin her bölgesinde bulunabilen, membran sisteminin bir parçası olan endomembran kanal sistemidir. ER, transmembran, salgılanan ve ER’de yerleşik proteinlerin katlanması olgunlaşması hücre içinde işlev gösterecekleri bölgelere taşınması bu süreçte proteinlerin kalite kontrolünden sorumlu ve bir Ca2+ deposudur. Hücreden hücreye ve hücrelerin fizyolojik etkinliğine göre kanal

Ekzositoz Hakkında Bilgi

resim Ekzositoz Hakkında Bilgi 1.) Düzenlenen Ekzositoz 2.) Yapısal Ekzositoz Granüllü endoplazmik retikulum ve golgide sentezlenen protein yapılı saygı maddeleri ve sitozolde sentezlenen protein dışı salgı maddeleri hücre dışına ekzositoz ile salgılanır. Ekzositoz ayrıca plazma membranının yenilenmesini de sağlar. Rab Proteinleri: Vezikülün plazma membranını tanımasını ve bağlanma sürecinin gerçekleşmesini sağlar. Bir sonraki kenetlenme basamağında rol oynayan

Kalp Kapak Hastalıkları Hakkında Detaylı Bilgi

resim Valvüler Kalp Hastalıkları Mitral ve Triküspit = ATRİOVENTRİKÜLER   KAPAKLAR Aort ve Pulmoner = SEMİLUNER KAPAKLAR KAPAK FONKSİYONU:  Kapakların iyi çalışması, kapakçık veya yaprakçıkların serbest hareket etme ve esnekliğine à tam açılma ve tam kapanma yeteneğine bağlıdır. Kapak stenozu: kapağın tam açılamaması ve Kapak yetmezliği: kapağın tam kapanamamasıdır. SEMİLUNAR KAPAKLAR: Diastolde kapalı olduklarında tam kapanırlarsa kapak

Kardiyomyopati Hakkında Bilgi

resim (Yukarıdaki resim dilate kardiyomyopatiye aittir.) Kalp ağırlığı veya ventrikül kalınlıklarında artış= Hipertrofi Boşlukların genişlemesi=Dilatasyon Hipertrofi ve/veya dilatasyona bağlı kalp ağırlığı veya boyutunda artış = Kardiyomegali KARDİYOMYOPATİ Farklı etiyoloji aynı morfolojiye sahip çeşitleri vardır. Tanı endomyokardial biyopsi ile konur.  Klinik, fonksiyonel ve patolojik paternler: •Dilate kardiyomyopati (%90) •Hipertrofik kardiyomyopati •Restriktif kardiyomiyopati (en nadir) Dilate Kardiyomyopati: Kas hücreleri (miyositler)

Hücre İncinmesi Hakkında Bilgi

resim (Yukardaki resim böbrek infarktusuna aittir) HÜCRE İNCİNMESİ I.Nekroz tipleri 1.Koagülasyon 2.Likefaksiyon 3.Kazeifikasyon 4.Yağ nekrozu II.Hücre içi madde birikimleri 1.Yağlanma 2.Hemosiderozis III.Adaptasyon bulguları 1.Atrofi 2.Hipertrofi 3.Hiperplazi 4.Metaplazi Koagülasyon nekrozu: Neden: Terminal arterlerle kanlanan solid organlarda damar tıkanması ve dolaşımın kesilmesine bağlı Patogenez: Proteinlerin pıhtılaşması Örnek: Böbrek, dalak infarktusu Makroskopik özellikler: Tepesi tıkanan damarı gösteren üçgen şeklinde soluk

Plazma Proteinleri Hakkında Detaylı Bilgi

resim Plazmada  300’den fazla protein vardır. Yapı ve işlevleri çok farklıdır. Düzeyleri 50 g/L – 50 mg/L arasında olup plazma proteini en yüksek düzeyleri kanda bulunan ve başlıca işlevlerini plazmada gerçekleştiren proteinlerdir. Birçoğu glikoprotein yapısında Karbonhidrat  içerikleri ~ % 10 – 25’dir ( albumin , CRP, a-amilaz, b2- MG karbonhidrat içermez). İşlevlerine Göre Plazma Proteinleri Transport

Kıkırdak Dokusu Hakkında Detaylı Bilgi

resim   Kıkırdak dokusu; proteoglikan, glikoprotein, Glikozaminoglikan, Hyaluronik asit, kollajen ve elastin olarak isimlendirilen matriks yapılarının yanı sıra elastin lifler ile Tip 1 ve 2 kollajen liflerinden ve ayrıca kondroblast ve kondrosit isimli iki tip hücreden oluşan bir yapıdır. GÖEVLERİ: 1- Bağ dokusunun özelleşmiş şeklidir. Bu nedenle bağ dokusu gibi destekleyici görevi vardır. 2- Mekanik zorlanmalara

Kollajen Hakkında Detaylı Bilgi

resim   Kollajen lifleri Kollajen proteininden meydana gelmiştir. Esnek değillerdir. Mekanik basınç ve çekilmelere direnç gösterir. Eğilip bükülebilir. İnsan vücudunda en bol bulunan proteindir.  Kollajeni meydana getiren esas aminoasitler:Glisin  (%33.5), Prolin  (%12), Hidroksiprolin (%10) , Hidroksilizin (yalnız kollajende bulunur). Kollajenler intrasellüer ve ekstrasellüler olarak sentezlenebilirler. Kollajen lifleri bulundukları dokunun türüne göre farklı hücreler tarafından sentezlenirler. Bağ