detaylı bilgi

Prostat Kanserleri Hakkında Bilgi

resim   Prostat Kanserleri Hakkında Bilgi Benign tümörler Leiomyom ve kistadenom oldukça nadirdir. Malign Tümörler Primer prostat kanserlerinin %95’i asiner duktus orjinlidir ve aksi belirtilmedikçe karsinom deyimi asiner tipi gösterir. Prostatik intraepitelyal neoplazi (PİN) prostatik duktus ve asinilerde sınırlı prekanseröz durumu gösterir Prostatik intraepitelyal neoplazi (PİN); Yapısal olarak benign duktus ve asinileri sitolojik olarak atipik epitel

Prostat İltihabı Hakkında Bilgi

resim Prostat İltihabı Hakkında Bilgi Yangısal hastalıklar Prostatitler akut veya kronik olabilir. Prostatitin sınıflandırılması, klinik özellikler, mikroskopik inceleme ve prostat masajından önceki ve sonraki idrar spesmenlerinin kültür sonuçlarına göre yapılır. Akut bakteriyel prostatit, özellikle Escherichia coli ve diğer gram-negatif basiller olmak üzere diğer akut idrar yolu enfeksiyonlarına eşlik eden mikroorganizmalarla oluşur. Kronik prostatit, akut prostatit ataklarını

İnmemiş Testis Hakkında Bilgi

resim İnmemiş Testis Hakkında Bilgi Testis ve epididimin patolojik özellikleri farklıdır. Epididimde yangısal hastalıklar önemli iken, testisin önemli lezyonları tümörlerdir. Ancak yakın komşuluk nedeniyle hastalıklar bir organdan diğerine yayılım gösterebilir. Anatomi ve histoloji Skrotum içinde spematik kordon ile asılı duran 4-5 cm uzunluk, 2,5 cm genişlik ve derinliği 3 cm olan, çift organdır. Ağırlığı 10-14 gram

Doğum Kontrol Hapları Hakkında Bilgi

resim Doğum Kontrol Hapları Hakkında Bilgi ─ Oral Kombine Hormonal Kontraseptif Yöntemler : Kombine oral kontraseptifler (KOK) doğal kadınlık hormonları olan östrojen ve progesteronun sentetik formlarını içerirler: Etinil östrodiol içeriği; düşük doz KOK’larda 30 μg ve daha az, diğer KOK’larda; 50 μg.dır. 21, 22 ve 28 günlük paketler halinde hazırlanmıştır. Türkiye’de halen 21’lik haplar bulunmaktadır. Monofazik

Kondom Hakkında Detaylı Bilgi

resim Kondom Hakkında Detaylı Bilgi Lateks maddesinden erkek cinsel organına takmaya uygun, içerisinde genellikle spermisin (sperm hücresini öldürücü) maddeler bulunan, gebelikten ve CYBE ‘den korunma araçlarıdır. Ejakülasyon (boşalma) sırasında spermin kondom içinde hapsolarak kadın genital sistemine ulaşmasını engelleyerek etki eder. Cinsel yolla bulasan enfeksiyonlar ve gebelikten korunmada kondom kullanımı önemli birler tutmaktadır. Ülkemizde kılıf, kaput olarak

Rahim İçi Araç Hakkında Bilgi

resim Rahim İçi Araç Hakkında Bilgi ─ Ria Yöntemi Ne Zaman Uygulanabilir? Cu-RIA, kadının gebe olmadığından emin olunan herhangi bir zamanda uygulanabilir. Ek bir yöntem kullanmak gerekmez. LNG-RIA, adet kanamasının başlangıcından itibaren, siklusun ilk 7 günü içinde uygulanabilir. İlk 7 gün dışında ise, kadının gebe olmadığından emin olunan herhangi bir zamanda uygulanabilir. Ancak 7 gün süre

Paratiroid Bezi Hastalıkları Hakkında Bilgi

resim Paratiroid Bezi Hastalıkları Hakkında Bilgi Normal Paratiroid bir Endokrin bezdir. Tiroid üst ve alt kutuplarında, 2’şer tanedir. Oval-böbrek biçimine sahiptir. Yumuşaktır (Yağ dokusu gibi). Kırmızı kahve- sarı bej renge sahiptir. 5 mm, 40 mg (30-70mg) boyut ve ağırlığa sahiptir.  Parankim Hücreleri Esas hücre, Berrak hücre (glikojen içeren esas hücre) ve Oksifil hücre (granüler eozinofilik stoplazmalı,

Ansefalitler Hakkında Bilgi

resim Ansefalitler Hakkında Bilgi Virüslerin SSS’e etkisi: Direkt etki ile enfeksiyon, Perivenöz demyelinizan hastalık ve İntrauterin enfeksiyon sonucu konjenital malformasyon şeklindedir. Viral Ansefalitlerde Ortak Histopatoloji: Hücre ölümü, Nöronofaji, Mikroglial nodüller ve İnklüzyon cisimleri şeklindedir. Perivasküler ve parankimal lenfosit infiltrasyonu ve Astrogliozis ve diffüz mikroglial aktivasyonu görülür. Herpes Simpleks Virus-1 Ansefaliti Çocuklarda ve genç erişkinlerde görülür. En sık temporal lob

Menenjit Hakkında Detaylı Bilgi

resim Menenjit Hakkında Detaylı Bilgi SSS İnfeksiyonları nöron ve Glia hücrelerini Direkt hasar, Mikrobiyal toksinler, İnflamatuar yanıt yıkıcı etkisi ve  İmmun ilişkili mekanizmalar vasıtasıyla etkiler.  Leptomenenjit;Leptomeninks ve BOS’ta yangı; Meningoansefalit; Meninks ve beyin parankiminde yangıdır. Meninkslerin karsinom hücreleri tarafından infiltrasyonu meningeal karsinomatozis, Meninkslerin lenfoma hücreleri tarafından infiltrasyonu meningeal lenfomatozistir. **Akut menenjitler **Akut fokal süpüratif enfeksiyonlar **Kronik bakteriyel meningoansefalitler İNFEKSİYÖZ

Cilt Hastalıkları Hakkında Bilgi

resim Cilt Hastalıkları Hakkında Bilgi Epidermal ağırlıklı yangısal hastalıklar 1.İntersellüler ödem: Spongiotik dermatitler    a.Akut       b.Kronik 2.Epidermal hiperplazi: Psoriazis 3.Epidermal hücre nekrozu: Eritema mültiforme   a.Stevens-Johnson sendromu   b.Toksik epidermal nekrolizis 4.Liken Planus Eritema Mültiforme: Az görülen, kendiliğinden gerileyen bir hastalıktır. Sitotoksik reaksiyon sonucu yaygın epitel hücre dejenerasyonu ile karakterlidir. Her yaşta görülebilir. Etiolojisinde: Enfeksiyonlar: Herpes simpleks, mikoplazma,