detaylı bilgi

Doğum Kontrol Hapları Hakkında Bilgi

resim Doğum Kontrol Hapları Hakkında Bilgi ─ Oral Kombine Hormonal Kontraseptif Yöntemler : Kombine oral kontraseptifler (KOK) doğal kadınlık hormonları olan östrojen ve progesteronun sentetik formlarını içerirler: Etinil östrodiol içeriği; düşük doz KOK’larda 30 μg ve daha az, diğer KOK’larda; 50 μg.dır. 21, 22 ve 28 günlük paketler halinde hazırlanmıştır. Türkiye’de halen 21’lik haplar bulunmaktadır. Monofazik

Kondom Hakkında Detaylı Bilgi

resim Kondom Hakkında Detaylı Bilgi Lateks maddesinden erkek cinsel organına takmaya uygun, içerisinde genellikle spermisin (sperm hücresini öldürücü) maddeler bulunan, gebelikten ve CYBE ‘den korunma araçlarıdır. Ejakülasyon (boşalma) sırasında spermin kondom içinde hapsolarak kadın genital sistemine ulaşmasını engelleyerek etki eder. Cinsel yolla bulasan enfeksiyonlar ve gebelikten korunmada kondom kullanımı önemli birler tutmaktadır. Ülkemizde kılıf, kaput olarak

Rahim İçi Araç Hakkında Bilgi

resim Rahim İçi Araç Hakkında Bilgi ─ Ria Yöntemi Ne Zaman Uygulanabilir? Cu-RIA, kadının gebe olmadığından emin olunan herhangi bir zamanda uygulanabilir. Ek bir yöntem kullanmak gerekmez. LNG-RIA, adet kanamasının başlangıcından itibaren, siklusun ilk 7 günü içinde uygulanabilir. İlk 7 gün dışında ise, kadının gebe olmadığından emin olunan herhangi bir zamanda uygulanabilir. Ancak 7 gün süre

Paratiroid Bezi Hastalıkları Hakkında Bilgi

resim Paratiroid Bezi Hastalıkları Hakkında Bilgi Normal Paratiroid bir Endokrin bezdir. Tiroid üst ve alt kutuplarında, 2’şer tanedir. Oval-böbrek biçimine sahiptir. Yumuşaktır (Yağ dokusu gibi). Kırmızı kahve- sarı bej renge sahiptir. 5 mm, 40 mg (30-70mg) boyut ve ağırlığa sahiptir.  Parankim Hücreleri Esas hücre, Berrak hücre (glikojen içeren esas hücre) ve Oksifil hücre (granüler eozinofilik stoplazmalı,

Ansefalitler Hakkında Bilgi

resim Ansefalitler Hakkında Bilgi Virüslerin SSS’e etkisi: Direkt etki ile enfeksiyon, Perivenöz demyelinizan hastalık ve İntrauterin enfeksiyon sonucu konjenital malformasyon şeklindedir. Viral Ansefalitlerde Ortak Histopatoloji: Hücre ölümü, Nöronofaji, Mikroglial nodüller ve İnklüzyon cisimleri şeklindedir. Perivasküler ve parankimal lenfosit infiltrasyonu ve Astrogliozis ve diffüz mikroglial aktivasyonu görülür. Herpes Simpleks Virus-1 Ansefaliti Çocuklarda ve genç erişkinlerde görülür. En sık temporal lob

Menenjit Hakkında Detaylı Bilgi

resim Menenjit Hakkında Detaylı Bilgi SSS İnfeksiyonları nöron ve Glia hücrelerini Direkt hasar, Mikrobiyal toksinler, İnflamatuar yanıt yıkıcı etkisi ve  İmmun ilişkili mekanizmalar vasıtasıyla etkiler.  Leptomenenjit;Leptomeninks ve BOS’ta yangı; Meningoansefalit; Meninks ve beyin parankiminde yangıdır. Meninkslerin karsinom hücreleri tarafından infiltrasyonu meningeal karsinomatozis, Meninkslerin lenfoma hücreleri tarafından infiltrasyonu meningeal lenfomatozistir. **Akut menenjitler **Akut fokal süpüratif enfeksiyonlar **Kronik bakteriyel meningoansefalitler İNFEKSİYÖZ

Cilt Hastalıkları Hakkında Bilgi

resim Cilt Hastalıkları Hakkında Bilgi Epidermal ağırlıklı yangısal hastalıklar 1.İntersellüler ödem: Spongiotik dermatitler    a.Akut       b.Kronik 2.Epidermal hiperplazi: Psoriazis 3.Epidermal hücre nekrozu: Eritema mültiforme   a.Stevens-Johnson sendromu   b.Toksik epidermal nekrolizis 4.Liken Planus Eritema Mültiforme: Az görülen, kendiliğinden gerileyen bir hastalıktır. Sitotoksik reaksiyon sonucu yaygın epitel hücre dejenerasyonu ile karakterlidir. Her yaşta görülebilir. Etiolojisinde: Enfeksiyonlar: Herpes simpleks, mikoplazma,

Deride Yara Oluşturan Hastalıklar

resim Deride Yara Oluşturan Hastalıklar Yara oluşturan lezyonlar Doku bütünlüğünün kaybı Fiziksel etkenler: Yaralanmalar (künt, kesici-delici), Yanık ve donuklar ve Cerrahi girişimler Enfeksiyonlar: Viral, Bakteriyel, Mikotik ve Paraziter Dolaşım bozuklukları: Bacak ülserleri ve Bası yarası Deride yara iyileşmesi Hasarlanan dokunun temizlenmesi: Yangısal reaksiyon-fagositler Bağ dokusu ve parankim(ter bezi duktusu ve kıl follikül bazal h.) hücrelerinin çoğalması

Tiroid Hastalıkları Hakkında Bilgi

resim Tiroid Hastalıkları Hakkında Bilgi Normal Tiroid: Embriyonik farinks invaginasyonuyla oluşur. Migrasyondaki kalıntılardan lingual tiroid ve tiroglossal kist oluşur. 20-25 gm, iki lateral lob ve bir istmustan oluşur. Damardan zengin stromada kübik epitelle döşeli folliküller ve arada ‘C’ hücreleri taradından oluşturulur. Hipertiroidi: Primer; Graves hastalığı, Hiperfonksiyonel (‘toksik’) multinodüler guatr ve Hiperfonksiyonel (‘toksik’) adenomdur. Sekonder ise TSH salgılayan hipofiz

Göz Tümörleri Hakkında Bilgi

resim Göz Tümörleri Hakkında Bilgi Konjonktiva Tümörleri Skuamöz hücreli karsinoma insitu (Bowen) Skuamöz hücreli karsinom Mukoepidermoid karsinom Malign melanom Uveal Melanomlar: İntraokuler maligniteler içinde en sık görülenidir. Deri dışı MM görülme insidansı: 100000’de 0,7’dir. Deri dışı MM’ların %80’ini oküler MM oluşturur. İris,silier cisim,koroid,göz kapağı ve konjonktivada görülür. Büyük kısmı posterior koroidten köken alır. Beyaz ırkta siyah ırka